AdBlue blizu vas

Zmanjšanje emisij NOx v EU in koliko prispeva GreenChem

  • AdBlue
  • GreenChem
  • GreenChem
  • Legislation
  • SCR
  • Uncategorized @sl

Kratek pregled

Dušikovi oksidi (NOx) so skupina visoko reaktivnih plinastih spojin, ki vsebujejo dušik in kisik v različnih razmerjih, in sicer NO, NO2 in N2O. NOx je stranski produkt procesov zgorevanja, kot so tisti, ki se uporabljajo pri proizvodnji električne energije in tovornem prometu. Lahko povzroči resne zdravstvene težave in pomembno prispeva k podnebnim spremembam, ki jih povzroči človek.

Da bi EU zmanjšala koncentracije onesnaževal zraka v Evropi, je od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja uvedla vrsto direktiv in uredb, splošno imenovanih evrostandardi, ki predpisujejo mejne vrednosti izpustov vrste onesnaževal, vključno z NOx.

Predpisi EU o zmanjševanju emisij NOx so zasnovani za zmanjšanje emisij NOx iz različnih sektorjev, kot so industrijski, avtomobilski, kmetijski in drugi. Leta 2020 je bil tovorni promet glavni vir NOx, odgovoren za 37 % emisij v EU.

Od uvedbe predpisov je zavezanost EU k zmanjšanju emisij NOx znatno zmanjšala emisije NOx. Ključno je tudi omeniti, da so se skupne emisije NOx med letoma 2005 in 2020 zmanjšale za 48 %Te številke kažejo, da je izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij NOx pozitivno zmanjšalo emisije NOx v regiji, državljanom pa zagotovilo čistejši zrak in pomagalo zaščititi okolje.

Od leta 1990 skupne emisije NOx vztrajno upadajo v vseh panogah, vključno s tovornim prometom.

Kako izdelki GreenChem prispevajo k odstranjevanju Nox v našemu okolju

Ponujamo rešitve, ki industriji pomagajo zmanjšati emisije NOx in uskladiti s predpisi EU. AdBlue je edinstveni izdelek, zasnovan tako, da je hkrati učinkovit in cenovno dostopen. Z uporabo naših izdelkov lahko uporabniki v številnih sektorjih bistveno izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost, hkrati pa zaščitijo svoj rezultat. Lahko rečemo, da ste z uporabo izdelka AdBlue že dali svoj pečat pri odstranjevanju NOx iz ozračja.

Koliko NOx GreenChem pomaga odstraniti letno?

Če uporabimo zaokrožene molekulske mase sečnine (60) in dušikovega oksida (30) v skupnih rezultatih reakcije redukcije NO, teoretično 1 tona sečnine zmanjša 1 tono NO in tako 3 tone AdBlue zmanjšajo 1 tono NO. Zgornje številke temeljijo na predpostavki, da ima reakcija redukcije NO 100 % učinkovitost. V resnici ni tako, saj reakcije redukcije redko dosežejo popolno učinkovitost. S sodobno tehnologijo SCR je dokazano, da je 90-odstotna učinkovitost pretvorbe NO povsem razumna. Zato lahko domnevamo, da je naš izkoristek vsaj 90-odstoten.

Stališče GreenChema

Na podlagi zgornjega razmerja in realne učinkovitosti lahko enostavno izračunamo količino NOx, ki jo GreenChem AdBlue zmanjša v avtomobilskem segmentu, z uporabo GreenChemove skupne prodaje AdBlue. Glede na interne podatke je GreenChemova prodaja AdBlue v avtomobilskem segmentu v stalnem porastu, pri čemer smo od leta 2021 dosledno pomagali odstraniti več kot 250.000 ton NOx na leto. Spodaj so uradni skupni podatki o emisijah NOx, ki jih je zagotovila Evropska agencija za okolje (EEA). Zadnji razpoložljivi statistični podatki so za leto 2020.

NOx Emissions 2020

Total (t/a)
NOx Emissions 2020

Transport (t/a)
NOx Emissions 2020

Road transport (t/a)
EU 27 + (UK estimate)6.157.0002.719.0002.333.000
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4

Zaključek

Kljub temu pa tudi z določeno stopnjo tolerance GreenChemov prispevek k zmanjšanju NOx v Evropi v višini 250 000 ton NOx na leto ni nerealen.

Količina NOx, ki jo je GreenChem AdBlue zmanjšal, in iz tega izhajajoči zaključki temeljijo na metodologiji in izračunu kemijske reakcije, ne pa na dejanskih eksperimentalnih meritvah. Zato je treba absolutno natančnost jemati previdno. Skratka, zmanjševanje emisij NOx ni le obveznost, ampak priložnost, da prispevamo k čistejši in bolj zdravi prihodnosti. S pravimi ukrepi lahko EU še naprej znižuje svoje emisije NOx, obenem pa pomaga ustvarjati delovna mesta in spodbujati gospodarsko rast. Pri GreenChemu smo ponosni, da sodelujemo pri tem pomembnem prizadevanju in pomagamo našim strankam, da postanejo bolj trajnostne. Skupaj naredimo okolje čistejše.

Deli to objavo